అక్కా అక్కా ఇది వరకు నన్ను కసురుకొనే అమ్మ ఈ రోజు అమ్మ నా బుగ్గల మీద ముద్దులు పెట్టిందే 3

telugu sex stories boothu kathalu రాత్రి అంతా అమ్మ పూకు నాకి పిర్రలు పిసికి అలసిపోయిన  సుపుత్రుడు మర్నాడు ఉదయం 7 గంటలకు కూడా లేవ లేదు. అక్క కూడా అదే గదిలో ఒక మూల పడుకొని ఉంది.  చటుక్కున మెలుకువ వచ్చింది కుమారుడికి. లేచి
కూర్చున్నాడు. సమయం ఏడయింది. అమ్మో అప్పుడే ఏడా  అనుకుంటూ బెడ్ దిగి బాథ్ రూం లోకి పరుగెత్తాడు. మొహం
మొడ్డ కడుక్కుని బయటకు వచ్చాడు.
“అక్కా అక్కా కాఫీ తాగావా” అని అడిగాడు
“నువ్వు ఇచ్చావా” అని సమాధానం ఇచ్చింది అక్క.
“అది కాదే అమ్మ ఇంకా నీకు కాఫీ ఇవ్వలా” అన్నాడు.
“లేదురా నువ్వన్నా తెచ్చి ఇవ్వరా. కడుపులో తిక్కగా ఉంది”  అంది అక్క
సరేలేవే అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్లాడు.
ముందు రోజొ రాత్రి అంతా కొడుకు తో పూకు నాకించుకొని,  తొడలు పిర్రలు పిసికించుకున్న అమ్మ ఏమీ ఎరగనట్టు
కాఫీ కలుపుతూ ఉంది.
అమ్మా అమ్మా అంటూ వెళ్లి అమ్మ వెనక నిల్చున్నాడు.  కొడుకు పైజమా లో ఉన్నాడు. లోపల అండర్వేర్ లేదు.
పైజామా లో నుండి కొడుకు మొడ్డ బాగా నిగిడి ఉంది. అమ్మ కూడా పొద్దుటే లోపల ఏమీ వేసుకోదు. కేవలం
చీర మీదనే ఉంటుంది. రాత్రి అంతా అమ్మ తన పూకు  నాకించుకుంది కాబట్టి ఏమీ అనదు అనే ధీమాలో
ఉన్నాడు. కొడుకు అమ్మను వెనకనుండి వాటెసుకున్నాడు.  అమ్మ నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి తన తల అమ్మ బుజం
మీద పెట్టాడు. అమ్మ బుగ్గలకు తన చెంపలు రుద్దుతూ  “అమ్మా అమ్మా ఏం చేస్తున్నావ్”. అని అన్నాడు అమ్మ చెంప
మీద చుప్ మంటూ ఒక ముద్దు పెట్టుకుంటూ.
అమ్మ కు కూడా రాత్రి తన కొడుకుతో జరిపిన సరసం  గుర్తుంది. అందుకే అమ్మ కూడా కొడుకు చెంప నిమురుతూ
“అప్పుడే నిద్ర లేచావా కన్నా. అక్క లేచిందేమో చూడు.  దానికి కీఫీ ఇస్తాను” అంది అమ్మ. “అక్క ఎప్పుడో నిద్ర
లేచిందమ్మ. కాఫీ కాఫీ అంటూ కలవరిస్తూ ఉంది”  అన్నాడు కొడుకు తన నిగిడిన మొడ్డను అమ్మ బలిసిన పిర్రలకు అదిమిపెట్టి రుద్దుతూ.
కొడుకు మొడ్డ స్పర్స తన పిర్రలకు తగులుతుంటే తల్లి మనసు ఆనందంతో గంతులు వేసింది. తన మొగుడు బతికి ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి చిలిపి పనులు తెలీదు. ఏదో బెద్ మీద వెల్లకిలా పడుకోబెట్టి పూకులో మొడ్డ పెట్టి నాలుగు ఒప్పులు ఊపి కార్చడం, అటు తిరిగి పడుకోడం చేసేవాడు. అదే ఆనందం అనుకొనేది అమ్మ. ఇప్పుడు తన పూకు నాకడం పిర్రలు పిసకడం. తొడలు నిమిరడం, గజ్జలు నాకడం చేస్తుంటే ఆనందపు అంచులు దాకా వెళుతోంది. ఇప్పుడు తనను వెనకనుండివాటేసుకొని తన ముడ్డుల కొడుకు తన మొడ్డను పిర్రలకు అదిమిపెట్టి రుద్దుతుంటే స్వర్గంలో ఉన్నట్టు ఉంది అమ్మకు.
“రాజా అక్క రాత్రి ముట్టు అయింది రా. ఇదిగో ఈ కాఫీ అక్కకు ఇచ్చిరా. తొందరగా రా. నీకూ కాఫీ ఇస్తాను” అంది అమ్మ తన కొడుకు బుగ్గలు నిమురుతూ.
“అలాగే అమ్మా” అంటూ కొడుకు అమ్మ ఇచ్చిన కాఫీ కప్పు తీసుకొని అక్క దగ్గరకు వెళుతుంటే, కొడుకు వేసుకున్న పల్చటి పైజమా లో వాడి నిగిడిని మొడ్డ గుడారంలాగా కదులుతుంటే చూసింది అమ్మ. “అమ్మో వీడి మొడ్డ ఏంది ఇంత లావుగా పొడుగ్గా ఉంది. ఇందాకా తన పిర్రలకు అదిమి పెట్టి రుద్దుతుంటే ఏమో అనుకున్నాను. వీడి నాన్నకు కూడా
ఇంత పొడుగు లవడా లేదు. చా నా కొడుకు మొడ్డకు నా దిష్టి తగిలేట్టు ఉంది”. అని తనలో తను అనుకుంది. ఇదేమీ తెలియని కొడుకు కాఫీ కప్ తో అక్క దగ్గరకు వెళ్లాడు. “అక్కా అక్కా ఇదిగో కాఫీ” అంటూ కాఫీ కప్ అక్కకు ఇచ్చాడు. “అక్కా నేను వెళుతున్నాను అమ్మ కాఫీ ఇస్తానంది” అంటూ పోతుంటే అక్కకు కూడా తన తమ్ముడి పైజమా లో ఆడుతున్న మొడ్డ కనపడింది. “ఈ వెధవ తన పూకు నాకడమే కానీ ఎన్నడూ అంత లావు మొడ్డను తన చేతికి అందించ లేదు. ఏమిటో” అనుకుంది అక్క.
అటు అమ్మకు ఇటు అక్కకూ తమ్ముడి మొడ్డ పూకు నిండా దోపుకోవాలని కోరిక కానీ పరువు పోతుందని భయం. సందు దొరికితే అమ్మ అక్కలను దెంగాలని కొడుకు ఆరాటం.
రాత్రి అంతా అమ్మ పూకు నాకి పిర్రలు పిసికి అలసిపోయిన సుపుత్రుడు మర్నాడు ఉదయం 7 గంటలకు కూడా లేవ లేదు. అక్క కూడా అదే గదిలో ఒక మూల పడుకొని ఉంది. చటుక్కున
మెలుకువ వచ్చింది మదన్ కి. లేచి కూర్చున్నాడు. సమయం ఏడయింది. అమ్మో అప్పుడే ఏడా అనుకుంటూ బెడ్ దిగి బాథ్ రూం లోకి పరుగెత్తాడు. మొహం మొడ్డ కడుక్కుని బయటకు వచ్చాడు.
“అక్కా అక్కా కాఫీ తాగావా” అని అడిగాడు
“నువ్వు ఇచ్చావా” అని సమాధానం ఇచ్చింది అక్క.
“అది కాదే అమ్మ ఇంకా నీకు కాఫీ ఇవ్వలా” అన్నాడు.
“లేదురా నువ్వన్నా తెచ్చి ఇవ్వరా. కడుపులో తిక్కగా ఉంది” అంది అక్క
సరేలేవే అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్లాడు.
ముందు రోజొ రాత్రి అంతా కొడుకు తో పూకు
నాకించుకొని, తొడలు పిర్రలు పిసికించుకున్న అమ్మ ఏమీ ఎరగనట్టు కాఫీ కలుపుతూ ఉంది.
అమ్మా అమ్మా అంటూ వెళ్లి అమ్మ వెనక నిల్చున్నాడు.
కొడుకు పైజమా లో ఉన్నాడు. లోపల అండర్వేర్ లేదు. పైజామా లో నుండి కొడుకు మొడ్డ బాగా నిగిడి ఉంది. అమ్మ కూడా పొద్దుటే లోపల ఏమీ వేసుకోదు. కేవలం చీర మీదనే ఉంటుంది. రాత్రి అంతా అమ్మ తన పూకు నాకించుకుంది కాబట్టి ఏమీ అనదు అనే ధీమాలో ఉన్నాడు. కొడుకు అమ్మను వెనకనుండి వాటెసుకున్నాడు. అమ్మ నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి తన తల అమ్మ బుజం మీద పెట్టాడు. అమ్మ బుగ్గలకు తన చెంపలు రుద్దుతూ “అమ్మా అమ్మా ఏం చేస్తున్నావ్”. అని అన్నాడు అమ్మ చెంప మీద చుప్ మంటూ ఒక ముద్దు పెట్టుకుంటూ.
అమ్మ కు కూడా రాత్రి తన కొడుకుతో జరిపిన సరసం గుర్తుంది.
అందుకే అమ్మ కూడా కొడుకు చెంప నిమురుతూ “అప్పుడే నిద్ర లేచావా కన్నా. అక్క లేచిందేమో చూడు. దానికి కాఫీ ఇస్తాను” అంది అమ్మ. “అక్క
ఎప్పుడో నిద్ర లేచిందమ్మ. కాఫీ కాఫీ అంటూ కలవరిస్తూ ఉంది” అన్నాడు కొడుకు తన నిగిడిన మొడ్డను అమ్మ బలిసిన పిర్రలకు అదిమిపెట్టి రుద్దుతూ.
కొడుకు మొడ్డ స్పర్స తన పిర్రలకు తగులుతుండం అమ్మకు తెలుస్తూ ఉంది. అంతకు ముందు అయితే
“చీ పో వెధవ , ఏంటా వెధవ పనులు వావి వరస లేకుండా” అంటూ తిట్టేది కానీ ముందు రోజు రాత్రి కన్న కొడుకుతో పూకంతా పులపరం తీరేట్టు నాకించుకోడం వల్ల కొడుకు మీద అమాంతం కోరిక పెరిగిపోయింది. అందుకే కొడుకు తన లవడా నిగడ పెట్టి తన పిర్రలకు అదిమిపెట్టి రుద్దుతున్నా ఆనందం గా రుద్దించుకుంటూ ఉంది. పైగా తల వెనక్కు పెట్టి
కొడుకు బుగ్గల మీద చుప్ చుప్ మంటూ ముద్దులు పెట్టుకుంది అమ్మ.
ఇంతలో అమ్మ కాఫీ కప్ కొడుకు చేతికి ఇచ్చి
“దీనిని నీ అక్కకు ఇచ్చిరా రా. ఈ లోపల నీకు కాఫీ ఇస్తాను” అంది అమ్మ.
“సరే అమ్మా” అంటూ అమ్మ బుగ్గ మీద ఒక కమ్మటి ముద్దు పెట్టి కాఫీ కప్ తీసుకొని అక్క దగ్గరకు వెళ్లాడు.
“అక్కా అక్కా కాఫీ” అంటూ అక్కకు కాఫీ ఇచ్చాడు.
“ఇంత సేపట్రా కాఫీ తేవడానికి. అమ్మతో సరసాలు ఆడుతున్నావా” అంది అక్క.
“అక్కా అక్కా ఇది వరకు నన్ను కసురుకొనే అమ్మ ఈ రోజు అమ్మ నా బుగ్గల మీద ముద్దులు పెట్టిందే. నేను కూడా అమ్మ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాను” అన్నాడు తమ్ముడు ఆనందంగా.
“ఎందుకు పెట్టదూ. రాత్రంతా పూకు అరిగేట్టు నాకావు కదా. ముద్దులేం ఖర్మ పూకు నిండా మొడ్డ కూడా పెట్టించుకుంటుంది” అని మనసులోనె అనుకొంది కూతురు.
రాత్రి అంతా ఒంటినిండా దుప్పటి కప్పుకొని, కళ్లు మాత్రం కనపడేట్టు కొంచెం దుప్పతి తీసి, రాత్రంతా అమ్మ కొడుకుల బాగోతం అంతా కళ్లారా చూసింది అక్క. పాపం అమ్మకు కూడా పూకులో జిల ఉంటుంది కదా. అయినా అమ్మకు ఏమి వయసు అయింది. అంతా చేస్తే 45 ఏళ్లు లేవు. మొగుడి పక్కలో పడుకొని కుతితీరా దెంగించుకోవాల్సిన వయసులో నాన్న పోయాడు. అందుకని రాత్రి అలా తమ్ముడు తను అనుకుని అమ్మ పూకు మీద చెయ్యి వెయ్యగానే ఆబగా నలిపించుకుంది. నాకించుకుంది.

పెంచి పెద్ద చేసినందుకు ఆ మాత్రం అమ్మను సుఖపెట్టకపోతే ఎలా” అని మనసులో అనుకొంది కానీ తన పూకు నాకాల్సిన తమ్ముడు అమ్మ పూకు నాకుతుంటే కాస్తంత అసూయ పడింది. అక్క పెళ్లి కాని ఒంటరి , అమ్మ మొగుడు పోయిన ఒంటరి. కాని పూకు జిల ఇద్దరికీ కామన్. ఇద్దరి పూకు జిల తీర్చడానికి ఇంట్లో ఉన్న మడ్డకల మగాడు తమ్ముడు ఒక్కడే.
అక్కకు కాఫీ ఇచ్చి అమ్మ దగ్గరకు వచ్చాడు కొడుకు.
“అమ్మా అమ్మా నాకు కాఫీ ఇవ్వవే” అన్నాడు
“రెడీ గా పెట్టాను తీసుకో” అంది అమ్మ కాఫీ కప్ కొడుకు
చేతికి అందిస్తూ.
ఈ లోపల కొడుకు అమ్మ నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి అమ్మ పిర్రలకు తన నిగిడిన మొడ్డను రుద్దుతున్నాడు.
“అబ్బా ఇంక చాల్లేరా బాబూ. ఈ కాఫీ తాగు. స్నానం చేసి దేవుడికి దీపం పెట్టు. నేను ఇంకా స్నానం చెయ్యలేదు” అంది అమ్మ.
ఇంకా ఎక్కువైతే అసలుకే మోసం వస్తుందని కొడుకు అమ్మ ఇచ్చిన కాఫీ తాగేసి బాత్ రూం కు వెళ్లాడు. స్నానం చేసి లుంగీ కట్టుకున్నాడు. అమ్మ చెప్పినట్టు చేసాడు.
“అమ్మా నేను నా రూం లో ఉంటాను. టిఫిన్ రెడీ కాగానే
పిలువు. అక్కకు పెట్టి నేను తింటాను” అంటూ లుంగీ తోనే తన రూం కు వెళ్లాడు. తన రూం లో అక్క ఓ పక్కగా పడుకొని ఉంది. మామూలుగా ఉంటే చకా చకా ఇల్లంతా తిరుగుతూ అన్ని పనులు చేసేది. ముట్టు కాబట్టి అమ్మ దేనినీ ముట్టుకోనివ్వదు. అందుకే ఈ మూడు రోజులూ నా రూం లో ఓ పక్కగా పడుకుంటుంది. అక్క పడుకున్న చోట shelf ఉంది. అందులో పాత news papers పెడతారు. నాకు నెల కిందట news paper కావాల్సి వచ్చింది. అందుకని అక్క దగ్గరగా వెళ్లి
“అక్కా కాస్త జరగవే. నేను ఒక పేపర్ వెతుక్కోవాలి” అని అన్నాను.
“వెతుక్కోరా” అంది బద్ధకంగా అక్క
“అది కాదే నిన్ను తాకుతాను ముట్టు అంటు కదా” అన్నాడు తమ్ముడు
“ముట్టు లేదు తొక్కా లేదు. ఏదో అమ్మకు భయపడి కానీ లేక మూడు రోజులు పడుకోవడం ఏమిట్రా” అంది అక్క నవ్వుతూ నన్ను తాకి.
“అబ్బా తాకావు. ఓసి నీ ఇల్లు బంగారం కానూ. ఇదంతా
అమ్మ కు భయపడి ఆడుతున్న నాటకమా. సరేలే నీకు లేని దురద నాకెందుకు. నీ పక్కనే కూర్చుని వెతుక్కుంటా” అని అక్క పక్కనే కూర్చున్నాడు.
తనకు కావాల్సిన news paper కోసం వెతుక్కుంటున్నాడు.
తమ్ముడు లుంగీ కట్టుకున్నాడు పైగా లుంగీ పైకి ఎత్తి కట్టుకున్నాడు. లోపల్ అండర్వేర్ లేదు. అలాగే కింద కూర్చోగానే తమ్ముడి నిగిడిన మొడ్డ అక్క కళ్ల ముందు నాట్యం చేస్తోంది. అక్క కూడా తమ్ముడి మొడ్డ వంక ఆబగా చూస్తూ ఉంది. తమ్ముడి మొడ్డ కింద వట్టకాయలు వజ్రాల మూటలాగా వేలాడుతున్నాయి. దాదాపు వారం పది రోజులుగా తమ్ముడి తో పూకు నాకించుకుంటూ ఉంది కానీ తమ్ముడి మొడ్డ ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఇప్పుడు ఇంత దగ్గరగా తన కళ్ల ఎదురుగా తమ్ముడి లవడా 70mm లో కనపడుతుంటే తట్టుకోలేక పోయింది. అక్క నోట్లో నీళ్లు ఊరుతున్నాయి. ఏమయితే అది అయిందని కాస్త దగ్గరగా జరిగింది. తమ్ముడి మొడ్డను పట్టుకొని తన దగ్గరగా లాక్కుంది. ఇదేమీ తెలియని తమ్ముడు తనకు కావాల్సిన news paper కోసం వెదుకుతున్నాడు. అక్క ఒక్క సారిగా తన మొడ్డ పట్టుకొని లాగేటప్పటికి అదిరిపడ్డాడు. అక్క మీదికి తూలాడు. ఇదే సందని అక్క తమ్ముడి మొడ్డను నోటినిండా కుక్కుకుంది. ఈ హటాత్పరిణామానికి తమ్ముడు కంగు తిన్నాడు.