ఒరేయి లంజా కొడకా నా పూకు ఏమీ అంట సుకుమారం కాదులేరా. దబాయించి దెంగు. లాగి లాగి దెంగు." అంది అమ్మ

అమ్మ కింది నుండి చూస్తూ ఉంది. అప్పటికే నా మొడ్డ బాగా లేచింది. నా మొడ్డ నా వట్టకాయలు అమ్మకు కనపడుతున్నాయి అని నాకు తెలుసు. అమ్మ నా లుంగీ లోకి చూస్తూ ఉంది కానీ ఏమీ మాట్లాడలేదు. నాకు కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది. నా లుంగీ ముడి విప్పి లుంగీని కిందికి జార్చాను. నా లుంగీ జారి పోయింది.

"ఛీ ఛీ వెధవా ఏంటా పని. లుంగీ సరిగా కట్టుకో" అంది అమ్మ నవ్వుతూ.

"సరే అమ్మా" అన్నాను లుంగీ ని సరిగా కట్టుకుంటూ.

"ఏడి చావులే కానీ కిందికి దిగు" అంది అమ్మ.

"అప్పటికే నా మొడ్డ బాగ్గా నిగిడింది. తొంబై డిగ్రీ ల లో ఉంది. అమ్మ ఎంత వద్దనుకున్నా ఓరకంటితో నా నిగిడిన మొడ్డ వంక చూస్తూ ఉంది అమ్మ.

"అబ్బా లుంగీ సరిగా కట్టుకోరా చూడలేక కాస్తున్నాను" అంది అమ్మ మరలా నవ్వుతూ.

"అబ్బా కట్టుకుంటు న్నానమ్మా. నిచ్చెన దిగాలి కదా" అన్నాను.

. నా మొడ్డను ఊపుకుంటూ కిందికి దిగాను. లుంగీ ని సరిగా కట్టుకున్నాను.

"సరికే బయటకు వెళ్ళు" అంది అమ్మ ఎత్తుగా ఉన్న నా లుంగీ వంక చూస్తూ.

నాకు హాపీ గా ఉంది. నా నిగిడిన మొడ్డను అమ్మకు చూపించాను. అదే చాలు అనుకున్నాను. తరువాత నేను ఇంట్లో ఉండగా లుంగీ లోనే ఉన్నాను. లోపల అండర్ వేసుకోడం మానేసాను. లోపల నా మొడ్డ నిగిడినప్పుడు నా లుంగీ ఎత్తుగా ఉండేది. అలాగే అమ్మ ముందు నిలబడే వాడిని. నా లుంగీ ఎత్తుగా ఉండటం అమ్మ ఓరకంటితో చూస్తూ ఉండేది. నా మొడ్డ చూసిన రెండు రోజులకు ఒక రోజు అమ్మ తన బెడ్ రూం లో పడుకొని ఉంది. నన్ను పిలిచింది.

" ఒరేయి మదనా ఇలా రారా నాపక్కన కూచో. వీపు నొప్పిగా ఉందిరా. కాస్త అమ్రుతాన్జనం రాయరా" అంది అమ్మ.

నేను అమృతాంజనం సీసా తీసుకొని బెడ్ మీద ఎక్కాను అమ్మ పక్కనే కూర్చున్నాను. అమ్మ వీపు మీద మెల్లిగా రుద్దుతున్నాను. నా మొడ్డ అప్పటికే బాగాలేసింది. నా మొడ్డ అమ్మ తొడలకు తగులుతూ ఉంది.
"అమ్మా అమ్మా ఇంకా కిందికి రుద్దనా" అని అడిగాను.
"అబ్బా అడగాలట్రా నీఇష్టం. నీ ఇష్టం వచ్చిన చోట నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రుద్దరా రాజా" అంది అమ్మ మత్తుగా మూలుగుతూ.
"నేను అమ్మ వీపు నడుము దగ్గర నుండి అమ్మ పిర్రల దాకా రుద్దుతున్నాను. అమ్మ కట్టుకున్న చీరను కిందికి జార్చాను. అమ్మ పిర్రలమీద రుద్దుతున్నాను. అమ్మ హా హా అమ్మా అమ్మా ఉంమ్ అంటూ మూలుతుగూ ఉంది.
నేను అమ్మ పిర్రలను రుద్డుతుంటే నిగిడిన నా మొడ్డ అమ్మ తొడలకు గట్టిగా అదుముకుంటూ ఉంది.
"అమ్మా అమ్మా నీ పిక్కలు కూడా నొప్పులు గా ఉన్నయ్యా నీ పిక్కలు కూడా పిసకనా" అని అడిగాను.
అబ్బా పిసకరా అడగాలా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పిసుకు అంది అమ్మ మత్తుగా.

నేను అమ్మ పిక్కలు పిసుకుతూ అమ్మ కట్టుకున్న చీర, లంగా అలా అలా పైకి జరిపాను. ఇప్పుడు అమ్మ తొడలను పిసుకుతున్నాను. మెత్తటి అమ్మ తొడలు పిసుకుతుంటే నాకు ఆగ లేదు. మొడ్డ లేచి ఆడుతూ ఉంది. నేను అమ్మ చీరను లంగాను పిర్రలదాకా లేపింమ పిర్రలను పిసుకుతున్నాను. ఇంతలో అమ్మ సడన్ గా లేచింది.

"ఏంట్రా ఏమిటి నువ్వు చేస్తున్న పని నేను నీ అమ్మనురా" అంది అమ్మ.

కింద ఒక పక్క మొడ్డ లేచి వట్ట కాయలలో నొప్పి పుట్టి చస్తుంటే , ఇప్పటి దాకా తొడలు పిర్రలు పిసికిన్సుకొని ఇప్పుడు లేచి నేను నీ అమ్మను రా అంటే నేను ఊరుకుంటానా చెప్పండి. నేను అమ్మను గట్టిగా వాటేసుకున్నాను. అమ్మను ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నాను.

"అమ్మా అమ్మా ఇస్స్ హా అమ్మ నా ముద్దుల అమ్మా. నీ పూకుదెంగుతానే అమ్మా" అంటూ అమ్మను ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నాను.

"ఓరి లంజా కొడకా ఇదేమ్పనిరా. మొన్నటికి మొన్న నీ లవడా చూపించావు. ఇప్పుడు వాతెసుకున్నావు. నా పూకు దెంగుతాను అంటున్నావు వదలరా రాజా తప్పురా కన్నా నన్ను వాదులు" అంది అమ్మ.

కాని నేను మాత్రం అమ్మాను వదల లేదు. ఇంకా గట్టిగా అమ్మ సలలను నా గుండెలకు అడుముకున్నాను.

"అమ్మా అమ్మా నా వాళ్ళ కాదె అమ్మా. నీ పిర్రలు నీ సాలలు నీ తొడలు చూసి తట్టుకోలేనే అమ్మా." అమ్మా అంటూ అమ్మ బొద్దు మీద ముద్దులు పెట్టాను. అమ్మ బొడ్డులో నాలుక పెట్టి తిప్పుతున్నాను. అమ్మ బొడ్డును నాకుతున్నాను. అమ్మకు సమ్మగా ఉన్నట్టుండి." హా అమ్మా చెబితే వినవు కదా. ఏంట్రా ఈ పని అమ్మా వదలరా రాజా ఎవరన్నా చూస్తే బాగోదు" అంది అమ్మ మూలుగుతూ.

నేను ఇంకా కిందికి జారాను. అమ్మ తొడల మధ్య చీర మీది నుండి ముద్దులు పెడుతున్నాను. అమ్మ చీర ఊడి పోయింది. అమ్మ లంగా లో ఉంది. నేను అమ్మ బొద్దు మీద అమ్మ సల్ల మీద ముద్దులు పెడుతున్నాను. ఇంతలో అమ్మ లంగా కూడా ఊడి పోయింది. అమ్మ ఒంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా బోసిగా ఉంది. అమ్మ సిగ్గుతో నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది.  
"ఒరేయి ఏందిరా ఇది నేను నీ అమ్మనురా అబ్బా వదలరా తప్పురా ఎవరన్నా చూస్తారురా" అంది అమ్మ. కానీ అమ్మ అక్కడ నుండి కదల లేదు. నా నుంచి విడిపించుకోలేదు. అమ్మకు నేను పట్టుకోడం పిసకడం ఇష్టం అని తెలిసిపోయింది. నేను అమ్మ సళ్ళు పట్టుకొని పిసుకుతున్నాను. అమ్మ సళ్ళు నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతున్నాను. అమ్మ నా తల మీద చెయ్యి వేసి నా మొహాన్ని తన సల్ల కు అదుముకుంటూ ఉంది. నా తల వెంట్రుకలలోకి వెళ్ళు పోనిచ్చి నిమురుతూ ఉంది. "అబ్బా వద్దురా అంటే వినవు కదా. ఏమిటో నమ్మ ఈవేధవ పిల్లాడు మాట వినడు" అని ముద్దు ముద్దుగా విసుక్కుంది. అమ్మ తన సళ్ళు బయట పెట్టి ఒక సన్ను నా నోట్లో కుక్కింది. నేను అమ్మ సల్ల పాలు తాగుతున్నాను. అమ్మ సళ్ళు పిసుకుతున్నాను. అమ్మ హా హా అమ్మా అమ్మా అంటూ మూలుగుతూ ఉంది.అమ్మ నా జుట్టు పట్టుకొని నా తలను తన సళ్ళు మీద అదుముకుంటూ ఉంది. " హా హాయిగా ఉందిరా చీకు బాగా చీకు నువ్వు అమ్మ సళ్ళు చీకుతుంటే హాయిగా ఉందిరా అమ్మా అమ్మా " అంటూ మూలుగుతూ ఉంది. నేను అలాగే కిందికి జారాను. నా చేతిని అమ్మ పూకు మీద పెట్టి నిమిరాను. ఇంకా కిందికి జరిగి అమ్మ పూకు మీద చుప్ చుప్ మంటూ ముద్దులు పెట్టాను. అమ్మ పూకు చీలిక మీద నాలుకతో రుద్దుతున్నాను. పాపం అమ్మ ఇంకా తట్టుకోలేకపోయింది. నా ఒంటి మీద ఉన్న బట్టలు చక చకా లాగేసింది. నేను అమ్మ చేతిని తీసుకొని నా మొడ్డ మీద వేసుకున్నాను. అమ్మ తన రెండు చేతులతో నా మోద్దను గట్టిగా పట్టుకుంది. నా మొడ్డ పైనుండి కింది దాకా సుతారంగా నిమురుతూ ఉంది. ముందుకు వెనక్కు ఆడిస్తూ ఉంది. "అమ్మా అమ్మా ఎలా ఉండమ్మా నా మొడ్డ" అని అడిగాను.
"ముద్దుగా ఉందిరా రాజా అయినా చిన్నప్పుడు కొండ మిరపకాయ లాగా చిన్నదిగా ఉండేది ఇప్పుదేన్దిరా రోకటి బండ లాగా ఇంట లావు పొడుగు గా తయారయింది" అంది అమ్మ నా మొడ్డను లౌజుగా నిమురుతూ. "అమ్మా అమ్మా నా మొడ్డను ఒక్క సారి ముద్దు పెట్టుకో అమ్మా. నా మొడ్డను నోట్లో పెట్టుకొని చీకవే అమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా" అన్నాను. అమ్మ నా వంక చూసి నవ్వింది. "ఛీ ఫో కొంటె వెధవా" అంటూ అమ్మ నా మొడ్డ మీద చిన్న దెబ్బ వేసింది. నా తొడల మధ్య మొహ్యం పెట్టింది. నోరు తెరిచి నా మొడ్డను నోట్లో కుక్కుకుంది. నా లవడాను అమ్మ తన పెదాలతో గట్టిగా అదిమింది. నా మొడ్డను నాలుకతో రుద్దుతూ కాప్పరిస్తూ ఉంది. "అమ్మా అమ్మా ఒసేయి నాకు కారేట్టు ఉండే అమ్మా" అన్నాను. అమ్మ చీకుడికి తట్టుకోలేకపోయాను. అమ్మ తన నోట్లో నుండి మొడ్డను బయటకు తియ్య లేదు. ఉమ్ ఇస్ హా హా అంటూ మూలుగుతూ ఉంది. నా మొడ్డను చీకుతూ ఉంది అమ్మ. నాకు ఇంకా ఆగలేదు. అమ్మ నోట్లోనే కార్సుసాను. అమ్మ నా లవడా రసం ఒక్క బొట్టు కూడా మిగలకుండా జుర్రుకుంది. "ఒరేయి లంజా కొడకా నీ మొడ్డ రసం చాలా రుచిగా ఉందిరా. రోజూ నేను నీ మొడ్డను చీకుతాను కానీ నీ మొడ్డ రసం నా నోట్లో కార్చారా " అంది అమ్మ నా వట్ట కాయలను నిమురుతూ. "అదేంటమ్మా నువ్వు కావాలి అనాలే కానీ ప్రతి రోజూ నా మొడ్డను నీ నోట్లో పెట్టి దెంగి నా మొడ్డ రసం మొత్తం నీనోట్లో కార్కానా" అన్నాను అమ్మ బుగ్గల మీదపెదాల మీద ముద్దులు పెట్టుకుంటూ. అమ్మ నన్ను గట్టిగా వాటేసుకుంది. అమ్మ నా వట్ట కాయలను చేతిలోకి తీసుకొని నా వట్టల బరువు చూస్తున్నట్టు చేత్తో ఎత్తి ఆడిస్తూ ఉంది. అమ్మ నా వత్తకాయలను ఊపుతుంటే నా మొడ్డ మరలా నిగిడింది. అమ్మ నిగిడిన నా మొడ్డను చూసి ఆశ్చర్య పోయింది. వామ్మో ఇందేంటి రా బాబూ. ఇది అప్పుడే లేచింది. దీనికి పనీ పాటా లేదా. మీ నాన్నకు ఈ రోజు దేన్గితే రేపటి దాకా మోద్దలో చలనం ఉండదు. అంటూ నా లవడాను చుప్ మని ముద్దు పెట్టుకుంది. "అమ్మా అమ్మా నా మొడ్డ లేచింది కదా దీనిని ఏమి చెయ్యాలే" అన్నాను. "ఇంకేముంది పైకి లేచి నా తొడల మధ్య కూర్చుని నా పూకులో నీ మొడ్డ దోపి దెంగు" అంది అమ్మ పచ్చిగా. ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్ ఇస్ ఇస్ ఇస్ ఇస్ ఇస్ అబ్బా అబ్బా అమ్మా అంటూ అమ్మను ముద్దులాడాను. నేను పైకిలేచాను. అమ్మ రెండు కాళ్ళ మధ్య కూర్చున్నాను. అమ్మ రెండు కాళ్ళను నా బుజాల మీద వేసుకున్నాను. ముందుకు ఒంగి అమ్మ పూకు మీద ఒక ముద్దు పెట్టాను. కా సేపు అమ్మ పూకు నాకాను. అమ్మ పూకు చీలిక మీద నా మొడ్డ గుండు పెట్టి రుద్దాను. అమ్మ పూకు పెదాలు విడదీసి నా మొడ్డను అమ్మ పూకులోకి నెట్టాను "అబ్బా నెమ్మదిగా రా బాబూ. నా పూకులోకి మొడ్డ దిగి చాలా రోజులు అయింది. బాగా టైట్ గా ఉంది." అంది అమ్మ. "అలాగే అమ్మా కొంచెం కొంచెం గా నా మొడ్డను నీ పూకులో దోపుతాను" అన్నాను. అలా కొంచెం సేపటికి నా అంగుళాల మొడ్డ అమ్మ పూకులో దూరింది. నేను కాసేపు నా మొడ్డను అమ్మ పూకులో నానా పెట్టాను. "ఒరేయి ఇంకా కదలరా" అంటూ అమ్మ నా పిర్ర మీద తట్టింది. నేను స్లో గా కదల సాగాను. నా మొడ్డను అమ్మ పూకులో ముందుకు వెనక్కు ఊపుతున్నాను. "ఒరేయి లంజా కొడకా నా పూకు ఏమీ అంట సుకుమారం కాదులేరా. దబాయించి దెంగు. లాగి లాగి దెంగు." అంది అమ్మ తన పిర్రలు పైకి ఎత్తి నా మొడ్డను తన పూకులోకి లాక్కుంటూ. అమ్మ అలా పచ్చి బూతులు మాట్లాడుతుంటే నాకు ఏంటో త్రిల్లింగ్ గా ఉంది. అమ్మ కుత్తలో నా మొడ్డను స్పీడ్ గా ఊపుతున్నాను. అమ్మ కూడా తన పిర్రలు పైకి ఎత్తి నా మోద్దకు ఎదురు కొడుతూ ఉంది. అమ్మ గట్టిగా మూలుగుతూ ఉంది. "ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్ ఇస్ ఇస్ ఇస్ ఇస్ ఇస్ ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్ ఇస్ ఇస్ ఇస్ ఇస్ ఇస్ హా హా అమ్మా అమ్మా ఏం దేన్గుతున్నావురా దెంగు దెంగు దెంగు నీ అమ్మ పూకు పగల దెంగు ఇంకా ఇంకా గట్టిగా దెంగు నీ మొడ్డను నా పూకు అడుక్కంటా ఆనించి దెంగు. నా ముద్దుల రాజా నీ అమ్మ పూకు దేన్గారా ఇంకా గట్టిగా బాదు నీ ఇష్టం నా పూకు బాగా లూజు అయింది. నీ లవడా నా పూకులో సాఫీగా పోతూ ఉంది అలాగే దెంగు ఇస్ ఇస్ ఇస్ ఇస్ హా హా అమ్మా అమ్మా ఏమి దెంగు తున్నావురా నీ అమ్మ పూకు" అంటూ అమ్మ అరుస్తూ ఉంది. ఆ మాదిరి అమ్మ పూకులో నా లవడా పెట్టి అరగంట సేపు ఆపకుండా దెంగాను. అప్పటికే అమ్మ పూకు లో నుండి రసం కారిపోతూ ఉంది. నాకూ కారిపోఎట్టు ఉంది. అమ్మా అమ్మా అమ్మా అంటూ నా మొడ్డను అమ్మ కుత్తలో అణిచి పెట్టి కార్సుకున్నాను. నేను అమ్మ మీద పడిపోయాను. అమ్మ నా వీపు చుట్టూ తన చేతులు వేసి నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకుంది. "ఒరేయి రాజా ఈ రోజు దెంగు లా టలో అసలైన సుఖం అనుభ వించానురా. మీ నాన్న ఎప్పుడూ ఇంట సేపు ఇంట బాగా దేంగ లేదురా ఇస్ ఇస్ ఇస్ ఇస్ ఇస్ ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్ ఉమ్ హాయిగా ఉందిరా" అంటూ కళ్ళు మూసుకొని పడుకుంది అమ్మ. నేను అమ్మ మీద పడుకొని అలాగే నిద్రలోకి జారుకున్నాను.


EmoticonEmoticon

గమనిక: ఈ బ్లాగు యొక్క సభ్యుడు మాత్రమే వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యగలరు.