దెంగు దెంగు పూకు పగల దెంగు నా పూకు నీదే - 2

Tags

రాత్రి దెంగించుకున్నట్టు ఉందిరా అన్నయ్యా. ఉమ్మ్మ్ ఇంక చాలురా. ఇప్పటి మూడు సార్లు కార్చుకున్నాను. ఇంక నా వల్ల కాదు. ఇప్పటికి అరగంట నుండి దెంగుతున్నావు. నా పూకంతా మంటగా ఉంది. అన్నయ్యా ప్లీజ్ రా final గా కార్చరా.... నీమొడ్డ రసం అంతా నా పూకు నిండా కార్చు అంటూ మా అత్త గారు మా నాన్ననుఅతుక్కుపోయింది."ఉండవే నాకూ అయిపోవచ్చింది.నాలుగు ఊపులు గట్టిగా ఊపి కారుస్తాను. ఉమ్మ్మ్ చెల్లాయి నీ పూకు ఎంత టైట్ గా ఉందే ఈ వయసులో కూడా. కన్నె పిల్ల కుత్త లా ఉందే నీ పూకు లంజా నాకు కారిపోతోందే లంజా" అంటూ మా డాడీ మా అత్త గారి మీద పడ్డాడు. ఇద్దరి శరీరాలు చెమటతో తడిసాయి. మా అత్త గారు మా నన్న బుగ్గల మీద ముద్దులు పెడుతూ తన చీర కొంగుతో మా నాన్న మొహం మీద పట్టిన చెమట తుడిచింది.అప్పుడు చూచాను మా అత్త గారి సళ్లు. బాగా నిక్కపొడుచుకొని ఉన్నాయి. అందుకే మా డాడీ దీన్ని తగులుకున్నాడు. కాని నా చూపు మాత్రం మా నాన్న strongbody మీద నే ఉంది. మా డాడీ కి వయసు వచ్చినా మనసులో ఇంకా కుర్ర చేష్టలు పోలేదు అనినవ్వుకున్నాను. నాకు తెలియకుండానే నా చీర లంగాపైకి లేచింది. నా వేలు ఒకటి నా పూకులో ముందుకు వెనక్కు ఆడుతూ ఉంది. నా వేలు మా నాన్న లవడా లా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇంతలో చీ చీ ఏమిటా ఆలోచన అనుకున్నాను. మా ఆయనకు కూడా మా డాడీ మొడ్డ లాంటి లావుపాటి పొడుగాటి మొడ్డ ఉంటే ఎంత బాగుండో అనుకుని నిట్టూర్చాను. మా డాడీ మొడ్డతో పోలిస్తే మా ఆయన మొడ్డ కూడా ఒక మొడ్డేనా అనిపించింది. మా ఆయన లవడా 4 అంగుళాల పొడుగు ఒక అంగుళం లావు అంతే. సన్నగా పీలగా ఉంటుంది. సరిగా గట్టి పడదు. ఒక్కోసారి మా ఆయన మొడ్డను మూట కట్టి పూకులో దోపుకొనేదాన్ని. ఏమిచేస్తాం. పెళ్లి కి ముందు కాబోయే మొగుడి మొడ్డ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా అని నిట్టూర్చాను.ఇంతలో నాకు ఒక guilty feeling కలిగింది. మా నాన్న మొడ్డను మా ఆయన మొడ్డతో compare చెయ్యడమేమిటి పాపం అనుకున్నాను.వాళ్ల దెంగులాట కూడా అయి పోయింది కాబట్టి ఇంక అక్కడ ఉండి చేసేదేమీ లేదు అనుకొని మరలా గుడికివెళ్లాను. ఈ విషయం అమ్మకు కానీ ఎవరి కి కానీ చెప్ప కూడదు అనుకున్నాను.మరునాడు మామూలుగా నే గడిచింది. నాలుగు రోజుల తరువాత మా నాన్న అమ్మ,వేరే ఇల్లు తీసుకొని వెళ్లిపోయారు.నాకు అర్ధం కాలేదు. కొంపదీసి మా నాన్న అత్తగారు దెంగించుకోడం నేను చూసినట్టు తెలిసిందా అని అనుకున్నాను. ఆ రోజుసాయంత్రం మా అమ్మను చూడ్డానికి వెళ్లాను. మా అమ్మ చాలా సంతోషం గాఉంది. మా నాన్న బలిసిన మొడ్డను చూచినప్పటి నుండి మా అమ్మ అంటే నాకుకొంచెం జలసీ గా ఉంది. ఎందుకంటే మా నాన్న లావు పొడుగు మొడ్డ రోజూ తనపూకులో దోపుకొని దెంగించుకుంటుంది కదా అని కాని మా నాన్న మా అమ్మనుదెంగడం లేదని తరువాత తెలిసింది. ఎంత కాదనుకున్నా మా డాడీ బలిసిన మొడ్డను మర్చిపోలేక పోతున్నాను. మా డాడీ మొడ్డ నా కళ్ల ముందు మెదులుతూ ఉంది.మా అమ్మతో అవీ ఇవీ మాట్లాడాను. అసలు నేను వచ్చింది మా డాడీ నిచూడ్డానికి. ఇంతకూ మా నాన్న మా అత్త గారిని దెంగుతున్నట్టు మా అమ్మకుతెలుసా అన్నది నా అనుమానం. నేను చెప్పేద్దామా అని అనుకున్నాను.అనవసరంగా వాళ్ల కాపురం లో చిచ్చు పెట్టడం ఎందుకని గుద్ద నోరూమూసుకున్నాను. పోనీ ఈ విషయం మా డాడీ తో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది.చెల్లెమ్మా అంటూ పిలుస్తున్న మా అత్త గారిని దెంగుతున్నట్టు డాడీ చచ్చినాఒప్పుకోడు పైగా నన్నే తిడతాడు. తిడితే తిట్టాడు. కాని అడగాల్సిందే అనుకున్నాను.అందుకే డాడీ కోసం వైట్ చేసాను. ఎంతకూ డాడీ రాలేదు. ఇలా కాదని డాడీపని చేసే చోటికి వెళ్లాను.ఏంటమ్మా ఇలా వచ్చావు అన్నాడు డాడీఏమీ లేదు నాన్నా ఇంటికి వచ్చాను. అక్కడ నువ్వు లేక పోతే ఇక్కడకు వచ్చానుఅన్నానుమీ అత్త గారు బావున్నారా. మీ అత్త గారు చాలా మంచిది. బాగా కలుపుగోలుమనిషి. నన్ను అన్నయ్యా అంటూ అప్యాయంగా పిలుస్తుంది. నిన్ను తన సొంత కూతురిలాచూసుకుంటుంది కదూ. నువ్వంటే అబ్బా మీ అత్త గారికి ఎంత ప్రేమో" అన్నాడునాన్న.మా అత్తగారికి నీ మొడ్డ అంటే కూడా ఎంత ప్రేమో అనుకున్నాను మనసులోపైకి మాత్రం అవును నాన్నా. మా అత్త గారు దెవథ. నన్ను బాగా చూసుకుంటుంది.కన్న తల్లి లా ఆద రిస్తుంది అన్నాను.మా నాన్న హాపీ గా ఫీల్ అయ్యాడు.అంతలోనే "నాన్నా, నువ్వు మా అమ్మను దెంగినట్టు మా అత్త గారిని దెంగుతుంటేఎందుకు ఆదరించదు అన్నాను కసిగా.ఒక్క సారి కంగుతిన్నాడు నాన్న.ఏమిటమ్మా ఆ మాటలు మరీ బూతులు మాటాడుతున్నావు. పైగా నా మీదఅభాండాలు వేస్తున్నావు మీ అత్త గారు నా చెల్లెలు. అన్నాదు నాన్న. అయినా నాఇష్టం నా కన్న చిన్న దానివి నువ్వు ఎవరు నన్ను అడగడానికి అని దబాయించాడునాన్న.నేనేం మాట్లాడ లేదు.అది కాదమ్మ మీ అత్త గారు చాలా మంచి ఆవిడ.ఆమె మీద ఇలాంటి అపవాదువెయ్య వచ్చా. నీకు ఎవరో లేని పోనివి చెప్పి ఉంటారు. అవి నమ్మకు.అసలు ఆమె గురించినువ్వు అలా ఎలా అనుకుంటావు అని అన్నాడుమా నాన్న లావు పాటి మొడ్డ మా అత్త గారి పూకులో సమ్మగా దిగుతుంటే మాఅత్త గారు తన పిర్రలు ఎత్తెత్తి దెంగించుకోడం కళ్లారా చూచిన నేను నాన్న మాటలువింటుంటే నవ్వు వచ్చింది.నాన్నా నీ సిగరెట్ లైటెర్ మా అత్త గారి బెడ్ రూం లో ఆమె బెడ్ మీద ఉంది. అని నాబగ్ లోనుంది సిగరెట్ లైటెర్ బల్ల మీద పెట్టాను.వాళ్ల దెంగులాట నేను చూచానుఅని మాత్రం చెప్ప లేదు.నాన్న ఆ రోజు నీ లైటెర్ మా అత్త గారి బెడ్మీద ఉంది. మా అత్త గారి మూలుగులు నీమాటలు విని అలా అనుకున్నాను అన్నాను.నా మాటలు విన్న డాడీ నెర్వస్ అయ్యాడు. ఆయన నోటినుండి మాట రాలేదు. నామొహం వంక చూచాడు."అమ్మాయి ఇంతకూ నువ్వు ఏమంటావు. ఏమి చెయ్యదలచుకున్నావు" అన్నాడు నాన్న."నీ గురించి మా అత్త గారి గురించి మా ఆయనకు, మా అమ్మకు చెపుతాను* అన్నానుమా నాన్న ఒక్క సారిగా తన కుర్చీ లో నుండి లేచాడు నా చేతులు పట్టుకున్నాడు."అది కాదే మీ అమ్మ పూజ్లువ్రతాలు అంటూ దగ్గరకు రానివ్వదు. మీ అత్త గారుకూడా కాస్త గుల మనిషి. అందుకెనే/ ఏమీ అనుకోకు. ఉప్పు కారం తినే వాళ్లంకదా కాస్త కక్కుర్తిపడ్డాము"అన్నాడునేనేం మాట్లాడ లేదు.నువ్వు మీ అమ్మకు చెబితే నా కాపురం చెదుతుంది. మీ ఆయనకు చెబితె నీకాపురం చెదుతుంది. జాగ్రత్త అని వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చాడు.మా నాన్న మాటల్లోనిజం ఉందనిపించింది.సరే నాన్నా నేను ఎవరికీ చెప్పనులే అన్నాను.మాత్త గారిని కూడా అడక్కు. మీ ఆయనతో మాట వరసకు కూడా అనకుఅన్నాడునేను నవ్వుతూ సరే అన్నాను.అమ్మయ్య అను కున్నాడు నాన్న.ఎవ్వరికీ చెప్పవద్దని ప్రమాణం కూడా చేయించుకున్నాడు.పాపం నాన్నకు ఎంత భయమో అనుకున్నాను.అమ్మాయి నువ్వు నా జీవితం రక్షించావు. కాబట్టినీకు ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తానుఅన్నాడు నాన్న.ఏంటి నాన్న అది అన్నాను.ఏమీ లేదు మన దగ్గర మదన్ అనే డ్రైవర్ ఉండే వాడు నీకు తెలుసు కదా.వాడంటే నువ్వు పడి చచ్చేదానివి. గుర్తుందా. నీ మొగుడు ఎప్పుడూ కాంపులలోఉంటాడు అందుకని ఆ మదన్ గాడితో నీకు ఒక ట్రిప్ ఏర్పాటు చేస్తాను మన farmhouse లో ఒక వారం హాయిగా ఎంజాయి చెయ్యి అన్నాడు నాన్న.మదన్ పేరు చెప్పగానే నాకు నోట్లో నీళ్లు ఊరాయి. పూకులో తడి అయింది. మదన్ మాడాడీ కార్ డ్రైవెర్. నేను కాలేజీ చదివే రోజుల్లొ మదంగాడు అంటే నాకు ఎంతోఇష్టం. వాదు నా సళ్లు పిర్రలు తొడలు పిసికేవాడు. కాలేజీ కాగానే కార్ లో ఊరిబాటకు వెళ్లి వాడితో పిసికించుకొనే దాన్ని. నేను కూడా వాడి బారాటి మొడ్డనుపట్టుకొని పిసికేదాన్ని. వాడూ నన్ను దెంగుతానుఅన్నాడు/ నాకూ వాడి మొడ్డపూకు నిండా దోపుకోవాలని ఉండేది కాని వీలుచిక్కలేదు. కాని ఒక రోజు నేను


EmoticonEmoticon

గమనిక: ఈ బ్లాగు యొక్క సభ్యుడు మాత్రమే వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యగలరు.