సొంత అక్కఅలా సొంత తమ్ముడి ముందు పూకు చాపి విరహంతో రగిలిపోతు 

TagsTelugu sex storie

అక్క నేర్పిన పాఠం

 అందరికీనమస్కారంఇన్సెస్ట్ప్రియులకుప్రత్యేకనమస్కారంఅసలుఇన్సెస్ట్తప్పుఅనిచాలామందిఅంటుంటారుకానిసృస్టిఆరంభంఇన్సెస్ట్తోనేజరిగింది.ఇన్సెస్త్కొంతమందికినచ్చుతుందికొంతమందికినచ్చదుఎవరిఅభిప్రాయాలువారివిఇన్సెస్ట్నచ్చనివారుకధనిచదవకందిఇన్సెస్ట్నచ్చినవారుమాత్రమేచదవిఆనందించండితప్పులుఏమైనాఉంటేక్షమించండిఎందుకంటేఇదేనామొట్టమొదటికధఇదినిజంగాజరిగినకధకధనినేనుఇప్పటిదాకచెప్పడనికిభయపడ్డాను.కానిచాలాకధలుచదివికొద్దిగధైర్యంతెచ్చుకునిరాస్తున్నాను
ఇంతకీ నా గురుంచి చెప్పలేదు కదూనా వయసు 24 దానియెల్ నా పేరుమా ఇంట్లో అమ్మనాన్నఅక్కనేను ఉంటాంనాన్న బిజినెస్అమ్మ హౌస్ వైఫ్,అక్క 27 వయసు పెళ్ళి అయ్యిందిఇది అక్కకి పెళ్ళి కాకముందు జరిగిందిఅప్పుడు అక్కకి 17 , నాకు 14. నాకు సెక్స్ గురుంచి పెద్దగా తెలియదు కూడా అప్పుడు.అక్కతొ నేను చాల సరదగా ఉండేవాడినిఅక్క పైన నాకు ఎలాంటి సెక్స్ ఫీలింగ్స్ కలిగేవికావుమా  ఇల్లు చాలా చిన్నదిమా అక్క నేను ఒకే బెడ్ పైన పడుకునేవాల్లంమాఅమ్మ నాన్న ఒక బెడ్ పైన పడుకునేవారురెండు మంచాలు పక్క పక్కనే ఉండేవి.
ఒక రోజు రాత్రి ఎప్పటిలాగే అక్క నేను పక్క పక్కనే పడుకున్నామునేను నిద్రలోకి జారిపొయానునేను నిద్రలో ఉండగా ఎవరో నా చెయ్యి పట్టుకున్నట్టుఅనిపిస్తుందిరూములో అంత చీకటిగా ఉందినేను మెల్లిగా తెరుకున్నానునిశ్శబ్దంగా ఏమి జరుగుతుందో అని గమనిస్తున్నానునా చెయ్యి పట్టుకుని మెత్తటి బంతి పైనపెట్టి పిసుక్కుంటున్న ఫీల్ కలుగుతుందిఅది మా అక్క తన చిన్న సళ్ళ పైన నా చెయ్యి పెట్టి (డ్రెస్ పైనపిసుకుంటందినాకు ఏమి అర్దం కావట్లేదుకానీ నాకు చాలా త్రిల్గా ఉందిమా అలా తన మెత్తటి సళ్ళు పిసుకుతుంటే.
కొద్దిగసేపు అలా ఒక బంతి పిసుక్కున్నకా రెండో సన్ను పైన మార్చి పిసుక్కుంది నా లంజ అక్కమా అక్క తన రెండో చెయ్యి దాని నైట్ పాంట్లో పెట్టుకుని ఏదోచేస్తుందినాకు అర్దం కాలేదునేను అలాగే నిద్రలో ఉన్నట్టు నటిస్తూ గమనిస్తున్నాచాలా సేపు అంతా చేసాక అది నా చెయ్యి పక్కన పెట్టి బయటికి వెళ్లిందిమా ఇంట్లోబాత్రూం బయట ఇంటి వెనక ఉంటదిఅది వెళ్ళి బాత్రూం లైట్ వేసుకుని బాత్రూం డోరు వేసుకున్నాక నేను మెళ్లిగా లేచి వెళ్లానుబాత్రూం  బాత్రూం డోరుకి చిన్న చిన్నబొక్కలు ఉన్నాయిఅలా  బొక్కలో నుంచి  తొంగి చూసానుమా అక్క బక్కెట్ తిరగవేసి దాని పైన కూర్చుని నైట్ పాంట్ విప్పి ఫింగరింగ్ చేస్తుందిరెండు కళ్ళుమూసుకుని రెండు వేళ్ళు పూకులో పెట్టుకుని గుచ్చుకుంటూ మెళ్ళిగా నోటితో స్స్ స్స్!! స్ స్ హా హా!!! ఉమ్మ్ హా స్స్ స్  అనే శబ్ధం చేస్తుంది సంఘటన చూసి నాకుచాలా త్రిల్ గా అనిపించిందినా చిన్న మొడ్డ లేచిందినా చెయ్యి నాకు తెలియకుండానే నా మొడ్డ పైన పడిందినేను నా మొడ్డని పిసకడం మొదలుపెట్టానుసొంత అక్కఅలా సొంత తమ్ముడి ముందు పూకు చాపి విరహంతో రగిలిపోతు స్స్  స్స్ స్స్  అని శబ్ధం చేస్తుంటే హా హా నాకు చాలా త్రిల్ అనిపించింది . నేను నా లంజ అక్క పూకుసెగలు ఎంజాయ్ చేస్తూ నా మొడ్డని కొట్టుకుంటున్నా.  నాకు కారింది దాని కన్న ముందేనాది అయ్యాక అలానే చుస్తూ ఉన్నను ఇంక అది ఫింగరింగ్ చేస్తానే   ఉంది.కొద్దిగసేపటికి వేగం పెంచింది కొట్టుకోవడంపళ్ళు బిగించిందికంటి రెప్పలు ఇంకా గట్టిగ మూతలు పడ్డాయివేళ్ళు రెండూ పుకులో గట్టిగా తోస్తుందిదాని మూల్గులు కొద్దిగఎక్కువ అయ్యాయి హా హా హా స్స్ స్స్ అంటు.. అది అంత చూసి నా మొడ్డ మళ్ళి లేచింది.  కొద్దిగసేపటికి హా హా అంటూ మెళ్ళిగా స్లో అయిందిదాని సుఖం దానిమొఖంలో కనిపిస్తా ఉందిఅది చాలా ఎంజాయ్ చేసింది.  దాని పూకు నుంది కొద్దిగ  ద్రవం కారిందిఅది హాయి చెందిన ఫీల్ తో కళ్ళు తెరిచిందినాకు భయం వేసి వెంటనేవచ్చి పడుకున్నాకొద్దిగసేపటికి అది వచ్చి నా పక్కన నిద్ర పోయింది.
ఫ్రెండ్స్సంఘటనతర్వాతనాజీవితంలోచాలామార్పులువచ్చాయిఒక 5 ఏల్లునాలంజఅక్కపూకుద్యానంలొనేఉన్నానునేనుఇంకాచాలాచెప్పడానికిఉంది.అన్నిసంఘటనలునాఅక్కతోమీకువివరిస్తానుఇదిఅంతఒక్కసారిచెప్పాలంటేకష్టం.


EmoticonEmoticon

గమనిక: ఈ బ్లాగు యొక్క సభ్యుడు మాత్రమే వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యగలరు.